Lắp đặt máy ngoại khoa cho Bệnh Viện A

Ngày lắp đặt

Địa chỉ: Bệnh viện A tỉnh XXX

Nội dung thực hiện : lắp đặt 5 máy xxx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *